مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100241 یکشنبه 12 آذر 1396 16:25 2329

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 12 آذر 1396 16:25
  • 2329
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان