​خاکسپاری پیکر پاک دو شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

نام عکاس: روابط عمومی واحد تهران شرق

شماره گزارش: 100053 دوشنبه 22 آبان 1396 16:23 697

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 22 آبان 1396 16:23
  • 697
  • کلمات کلیدی
تصویر ​خاکسپاری پیکر پاک دو شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق