کد خبر: 125560

21/07/2019 09:35

دکتر افشاری مطرح کرد

منطقه‌بندی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی براساس ظرفیت‌های موجود

مدیرکل کارآفرینی و تجاری سازی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: منطقه بندی مراکز رشد براساس ظرفیت های موجود دانشگاه آزاد اسلامی و به منظور تمرکززدایی، هم افزایی و ایجاد ارتباطات مطلوب انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد دهاقان، چهارمین نشست مدیران مراکز رشد منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی واحد دهاقان و با حضور دکتر حامد افشاری مدیر کل کارآفرینی و تجاری سازی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

دکتر افشاری در این نشست گفت: منطقه بندی مراکز رشد براساس ظرفیت های موجود دانشگاه آزاد اسلامی و به منظور تمرکززدایی، نظارت، توانمندسازی، سازماندهی هم افزایی و ایجاد ارتباطات مطلوب انجام شده است.

مدیر کل کارآفرینی و تجاری سازی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: مراکز رشد باید شرایط را برای رشد واحدهای فناور فراهم کنند. مراکز رشد فضاهایی هستند که فناوری ها و محصولات در آن ها توسعه می یابند.

در ادامه نشست دکتر احمد آذین دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در سخنانی گفت: گفتمانی که در حال حاضر در دانشگاه آزاد اسلامی حاکم شده، گفتمانی است که کنشگری فعال، علم نافع و اقتدارساز را در رأس برنامه های خود قرار داده است. دانشگاه آزاد اسلامی در این حوزه ها پیشرو است.

دکتر آذین تصریح کرد: امروز باعث افتخار ماست که دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در حوزه پروژه های بزرگ ملی، فعال چشمگیر است، پروژه هایی همچون تولید بذر هیبرید، مبارزه با ریزگردها و...پروژه هایی که در حال حاضر از حوزه ایده و دیگر حوزه ها گذر کرده و به مرحله تجاری سازی رسیده است.

انتهای پیام/