کد خبر: 99401

11/09/2017 11:46

راه اندازی سایت دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

سایت دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس pajoohesh.pezeshki.iau.ir کار خود را آغاز کرد و در دسترس عموم است.

سایت دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس http://pajoohesh.pezeshki.iau.ir/ کار خود را آغاز کرد و در دسترس عموم است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از علوم پزشکی، دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی یکی از دفاتر زیر مجموعه حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی است.

نهادینه کردن کیفیت پژوهش در جهت تحقق دانشگاه رقابت پذیر، قرار گرفتن واحدهای دانشگاه در رتبه بندی های ملی، منطقه ای و جهانی، گسترش توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه و حرکت به سمت رهبری خودگردان در سطح کشور از اهداف دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی است.

فعالیت های دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی در ۴ حوزه مدیریت امور پژوهشی، مدیریت توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی، مدیریت اسناد و اطلاع‌رسانی پزشکی و مدیریت توسعه مراکز رشد، پارک های علمی، فناوری و ارتباط با صنعت علوم پزشکی است.