در نامه ای توسط دکتر رهبر تاکید شد:

لزوم همکاری کلیه ارکان دانشگاه آزاد اسلامی با دفتر مطالعات و تدوین تاریخ دانشگاه

تصویر مطلب لزوم همکاری کلیه ارکان دانشگاه آزاد اسلامی با دفتر مطالعات و تدوین تاریخ دانشگاه
  • دوشنبه 17 مهر 1396
  • 791
دکتر رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه ای بر همکاری کلیه واحدهای دانشگاهی، معاونت ها، مراکز، ادارت کل سازمان مرکزی و سازمان سما با دفتر مطالعات و تدوین تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در متن این بخشنامه آمده است:

با عنایت به ضرورت تدوین و نشر تاریخ شکوهمند دانشگاه آزاد اسلامی، تاسیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ دانشگاه در جلسه مورخ 26/7/93 هیات محترم موسس دانشگاه به تصویب رسید.

لذا در جهت تحقق ماموریت این دفتر که تدوین، تحلیل و نشر فعالیت ها، فرآیندها و فرآوردهای تاریخی می باشد، مقتضی است کلیه واحدهای دانشگاهی، معاونت ها، مراکز، ادارت کل سازمان مرکزی و سازمان سما، همکاری های لازم را به منظور دسترسی به اسناد مربوطه با دفتر مذکور به عمل آورند.

نظارت بر حسن اجرای ابن بخشنامه به عهده دبیران محترم هیات امنای استانی است.