دکتر زرهانی: مهارت آموزی باید به یک گفتمان تبدیل شود

تصویر مطلب دکتر زرهانی: مهارت آموزی باید به یک گفتمان تبدیل شود
  • یکشنبه 5 شهریور 1396
  • 854
رئیس سازمان سما بحث آموزش یک مهارت به هر دانش آموز را اولین ماموریت این سازمان اعلام کرد و گفت: مهارت آموزی باید به یک گفتمان تبدیل شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از سما، دکتر احمد زرهانی معاون دانشگاه و رئیس سازمان سما در گردهمایی دبیران شورای نظارت و هماهنگی سما استان ها ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: ما به عنوان یک نهاد آموزشی در دو بعد مسوولیت داریم؛ بعد اول رشد فکری و اخلاقی نسل پیش رو است و بعد دوم مربوط به رشد علمی و آموزش هایی است که باعث اثرگذاری می شود و زمانی ما می توانیم به رشد شخصیت متوازن دست یابیم که این دو بعد در کنار هم رشد یافته باشد.

رئیس سازمان سما با اشاره به ارسال دستورالعمل ارزشیابی از عملکرد مدارس و آموزشکده‌های سما در راستای فعالیت های مهم سال تحصیلی 97-96 گفت: همه ی مسولان سمایی و دبیران شوراهای نظارت و هماهنگی استانی توجه ویژه به این دستورالعمل داشته باشند. تا بتوانیم نگرش ها را تغییر دهیم و در پی آن تحول ها صورت گیرد.

معاون دانشگاه تحول در قالب ذهنی را یکی از مهمترین راه کارهای مدیریت راهبردی اعلام کرد و گفت: همیشه در برابر تغییر یک سری ایستادگی انجام می شود، زمانی می توانیم جامعه را متقاعد کنیم که این تغییر سودمند است که بتوانیم مورد قبول مخاطبین واقع شویم و سمائیان توجه کنند جامعه مخاطب آن ها اولیا، دانش آموز و دانشجو، استادان و معلمان هستند.

رئیس سازمان سما بحث آموزش یک مهارت به هر دانش آموز را اولین ماموریت سازمان اعلام کرد و گفت: این بحث بعد از ورود به بدنه کارشناسی باید اولین ماموریت مشترک ما باشد و بتوانیم گفتمان مهارت آموزی را در سما راه اندازی کنیم. این هسته در سما متولد شده است و این اندیشه باید به یک گفتمان تبدیل شود، سپس لباس تحول را باید بر تن کرد و بر دیگران نیز پوشانید.

وی برنامه های آتی را در سه مرحله گفتمان مهارت آموزی، ایجاد اتاق فکر و عملیاتی کردن کارگاه ها تقسیم‌بندی کرد.

دکتر زرهانی با اشاره به وضعیت موجود نسل جوان گفت: جامعه در حال گذار است، از نظر فرهنگی در حال تکان خوردن است. بادهای تندی از ناحیه ی مخالفین در جریان است که باعث تکان نسل نو می شود؛ این باعث سرگیجه اجتماعی در بلند مدت و ریزش فرهنگی خواهد شد. به همین دلیل ما به یک نظام آموزشی متصل به فرهنگ دینی خود نیازمندیم تا بتوانیم با صیانت از بستر فرهنگی و اندیشه های دینی در مقابل اراده های بین‌المللی که به دنبال نابودی فرهنگ اسلامی هستند، مقابله کنیم.