گزارش خبر سیما از دیدار دکتر فرهاد رهبر با خانواده های شهدای خبرنگار

تصویر مطلب گزارش خبر سیما از دیدار دکتر فرهاد رهبر با خانواده های شهدای خبرنگار
  • چهارشنبه 18 مرداد 1396
  • 581