عضو هیأت علمی واحد اسلامشهر، تنها محقق ایرانی در جمع مؤلفان کتاب «ریزموجودات حل کننده پتاسیم در کشاورزی پایدار»

تصویر مطلب عضو هیأت علمی واحد اسلامشهر، تنها محقق ایرانی در جمع مؤلفان کتاب «ریزموجودات حل کننده پتاسیم در کشاورزی پایدار»
  • دوشنبه 29 خرداد 1396
  • 965
فصل سوم کتاب «ریز موجودات حل کننده پتاسیم در کشاورزی پایدار» توسط دکتر حسین زاهدی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تالیف و توسط انتشارات بین المللی اسپرینگر منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد اسلامشهر، دکتر حسین زاهدی استادیار گروه کشاورزی و عضو مرکزتحقیقات کشت های تلفیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر به عنوان تنها محقق ایرانی در جمع مولفان کتاب «ریز موجودات حل کننده پتاسیم در کشاورزی پایدار» حضور یافته و فصل سوم این کتاب را با عنوان «Growth-Promoting Effect of Potassium-Solubilizing Microorganisms on Some Crop Species» (عنوان فصل سوم: «ریزموجودات محرک رشد حل کننده پتاسیم و تاثیر آنها بر برخی از گونه های زراعی»؛ از صفحه 21 الی 42 کتاب) تالیف کرد.

کتاب مذکور در 23 فصل به مباحث مختلف در زمینه ریز موجودات حل کننده پتاسیم در کشاورزی پایدار پرداخته و محققانی از کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، اسپانیا، آرژانتین، هند و ... در تالیف فصول مختلف آن همت گماشته اند.

نام حسین زاهدی در لیست گروه مولفان این کتاب، بار دیگر توان علمی محققان ایرانی را در عرصه های مختلف علمی به جهانیان خاطرنشان کرد.