دکتر حسین زاده لطفی خبر داد؛

شروع فراخوان جذب اعضای هیات علمی غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از امروز/ جذب 3500 نفر عضوهیات علمی در فراخوان 95

تصویر مطلب شروع فراخوان جذب اعضای هیات علمی غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از امروز/ جذب 3500 نفر عضوهیات علمی در فراخوان 95
  • شنبه 16 بهمن 1395
  • 5779
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از انتشار اولین فراخوان جذب هیات علمی این دانشگاه در سال 95 برای استخدام تمام وقت اعضای هیات علمی در رشته های مختلف و مورد نیاز این دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر حسین زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در این فراخوان، در رشته های مختلف و مورد نیاز واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تقاضای جذب اعضای هیات علمی تمام وقت با توجه به تعداد مورد نیاز ثبت شده در سامانه انجام می شود.

وی با اشاره به فعال شدن سامانه جذب هیات علمی به آدرسjazb.iau.ir www.از امروز 16 بهمن ماه گفت: داوطلبان پس از رویت سامانه و آماده کردن مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام از روز چهارشنبه 20 بهمن می توانند درخواست خود را در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که در سامانه تقاضای استخدام هیات علمی اعلام شده، ثبت کنند. سامانه مذکور تا 20 اسفند برای ثبت نام باز خواهد ماند.

دکتر حسین زاده لطفی با بیان این فراخوان به مدت یک ماه از تاریخ شروع ثبت نام فعال است، افزود: بدیهی است دانشگاه آزاد اسلامی پس از بررسی پرونده های دریافتی از متقاضیان استخدام اعضای هیات علمی تمام وقت و بررسی در کارگروه های علمی و عمومی و در نهایت طرح در هیات اجرایی جذب هیات علمی استان ها در خصوص استخدام آنها تصمیم گیری می کند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: با توجه به تقاضای واحدها برای جذب هیات علمی، در فاز اول نزدیک به 3500 نفر جذب خواهند شد.