اپلیکیشن دانشگاه همراه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

تصویر مطلب اپلیکیشن دانشگاه همراه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  • شنبه 10 مرداد 1394
  • 8462
سامانه جدید (دانشگاه همراه) به همت متخصصین مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در این واحد طراحی و پیاده سازی گردید.