با احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر علمایی

اعضای شورای تحول معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد منصوب شدند

تصویر مطلب اعضای شورای تحول معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد منصوب شدند
  • یکشنبه 3 آذر 1398
  • 526
معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی طی احکام جداگانه ای اعضای شورای تحول معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر جواد علمایی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکام جداگانه ای اعضای شورای تحول معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.

براساس احکام صادره دکتر متاجی مدیرکل آموزش و گسترش دانشگاه، دکتر اردکانی سرپرست اداره کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی علوم، مهندسی و کشاورزی، دکتر اسدپور سرپرست معاونت همکاری های صنعتی و امور آزمایشگاهی، دکتر صفری ثابت مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی و درسی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه، دکتر شکوری مدیر آموزش های آزاد و دوره های کوتاه مدت به عنوان اعضای شورای تحول معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی منصوب شدند.

همچنین دکتر علمایی، مهندس یاورطلب مشاور عالی در امور علمی، تحقیقاتی و آموزشی را به عنوان عضو و دبیر شورای تحول معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی منصوب کرد.

انتهای پیام/