دکتر نگاهداری در هیأت امنای دانشگاه آزاد آذربایجان غربی خبر داد

تأسیس صندوق پژوهش و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی

تصویر مطلب تأسیس صندوق پژوهش و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی
  • یکشنبه 13 مرداد 1398
  • 307
رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی از تأسیس صندوق پژوهش و فناوری در این دانشگاه برای حمایت از طرح‌های ملی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد ارومیه، دکتر بابک نگاهداری رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در هجدهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی مولود انقلاب اسلامی است و رسالت آن در شرایط فعلی کشور بیش از گذشته است.

وی به برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و تصریح کرد: این دانشگاه در کنار آموزش‌های تئوریک، آموزش‌های مهارتی را در نظر دارد و در این راستا برنامهریزیهای منظمی را عملیاتی میکند. با توجه به این که در شرایط حاضر اشتغال یکی از دغدغههای اساسی کشور است، از اینرو دانشگاه آزاد اسلامی جذب دانشجو را بر اساس نیازسنجی در برنامه خود قرار داده است.

دکتر نگاهداری اظهار داشت: براساس طرح آمایشی در هر منطقه، دانشجویان در رشته هایی مطابق با نیاز آن شهر و منطقه جذب می شوند که بتوانند سهم عمده‌ای را در رفع نیازهای اساسی ایفا کنند.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: صندوق پژوهش و فناوری برای حمایت از طرح های بزرگ و ملی تأسیس شده است.

وی با اشاره به تحول عظیم در حوزه امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: توسعه خوابگاه های متأهلی برای ترویج فرهنگ ازدواج مورد توجه است.

انتهای پیام