در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت گرفت

موافقت با ادامه پذیرش دستیار در رشته تخصصی بیماری‌های داخلی دانشگاه آزاد

تصویر مطلب موافقت با ادامه پذیرش دستیار در رشته تخصصی بیماری‌های داخلی دانشگاه آزاد
  • سه شنبه 28 خرداد 1398
  • 260
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ادامه پذیرش دستیار در رشته تخصصی بیماری های داخلی در بیمارستان بوعلی دانشگاه آزاد اسلامی موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ادامه پذیرش دستیار در رشته تخصصی بیماری های داخلی در بیمارستان بوعلی دانشگاه آزاد اسلامی موافقت کرد.

این موضوع در دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

یکی از اهداف مهم معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی توسعه رشته های تخصصی و فوق تخصصی علوم پزشکی است.

انتهای پیام/