با حکمی از سوی دکتر طهرانچی

سرپرست و مسئول راه اندازی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان منصوب شد

تصویر مطلب سرپرست و مسئول راه اندازی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان منصوب شد
  • چهارشنبه 4 مهر 1397
  • 933
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی دکتر «بهمن نامورمطلق» را به سمت سرپرست و مسئول راه اندازی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی براساس مرقومه استاد محمود فرشچیان و آرای شورای سیاستگذاری راهبردی "دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان، دکتر بهمن نامورمطلق را به مدت سه سال به سمت سرپرست و مسئول راه اندازی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان منصوب کرد.

همچنین دکتر محمدمهدی طهرانچی با صدور احکام جداگانه ای دکتر بهمن نامورمطلق، دکتر محمدحسن ایمانی خوشخو، دکتر سیدعبدالمجید شریف زاده و دکتر حسن بلخاری قمی را به عنوان اعضای شورای عالی سیاستگذاری راهبردی این دانشگاه منصوب کرد.

انتهای پیام/