با صدور احکامی از سوی دکتر فرهاد رهبر

اعضای کمیته عالی راه اندازی بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

تصویر مطلب اعضای کمیته عالی راه اندازی بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند
  • چهارشنبه 17 مرداد 1397
  • 912
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی جداگانه، رئیس، دبیر و اعضای کمیته عالی راه اندازی بیمارستان فرهیختگان را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با استناد به نامه شماره 860/853 مورخ 97/4/10 طی حکمی دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان عضو و رئیس کمیته عالی راه اندازی بیمارستان فرهیختگان منصوب کرد.

همچنین دکتر حمیدرضا غلامرضایی رئیس بیمارستان فرهیختگان به عنوان عضو و دبیر کمیته عالی راه اندازی بیمارستان فرهیختگان منصوب شد.

دکتر فرهاد رهبر طی احکامی دیگر، دکتر عبدالرسول پورعباس معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دکتر سیدحسین طباطبایی اصل سرپرست اداره کل حقوقی دانشگاه، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، دکتر سیدعلی ابطحی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و دکتر علی کمیلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران را به عنوان اعضای کمیته عالی راه اندازی بیمارستان فرهیختگان و دکتر محمد عبداله خانی رئیس مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه را به عنوان عضو ناظر کمیته فوق منصوب کرد.

انتهای پیام/