توسط دکتر فرهاد رهبر صورت گرفت

ابلاغ آیین نامه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی

تصویر مطلب ابلاغ آیین نامه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی
  • چهارشنبه 24 آبان 1396
  • 2773
آیین نامه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از سوی دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در این آیین نامه آمده است: به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای دوره های کاردانی، کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه گسترش دوره های تخصصی، شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در سطح سازمان مرکزی، واحدهای دانشگاهی و دانشکده ها تشکیل می شود.

آیین نامه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی شامل مواردی نظیر ترکیب اعضا و وظایف شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سازمان مرکزی، واحدهای دانشگاهی و دانشکده‌هاست.

براساس این آیین نامه، برخی از وظایف شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (سازمان مرکزی) واحدهای دانشگاهی و دانشکده ها شامل مواردی از جمله تعیین سیاست ها، راهبردها، ضوابط و استانداردهای توسعه آموزش عالی، تصویب سیاست های هماهنگ‌سازی توسعه برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای اولویت‌دار کشور، بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و ارزیابی نحوه عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی فعال در دوره ها و گزارش آن به شورای دانشگاه، پیگیری راهکارهای تجاری‌سازی علم ، نظارت بر عملکرد شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و نظارت بر اجرای آیین نامه ها، شیوه نامه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی در دانشکده ها و... می شود.