جلسه هیئت رییسه و شورای عالی سما با حضور دکتر میرزاده

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88201 سه شنبه 24 اسفند 1395 15:39 2161

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 24 اسفند 1395 15:39
  • 2161
تصویر جلسه هیئت رییسه و شورای عالی سما با حضور دکتر میرزاده