جلسه هیئت رییسه و شورای عالی سما با حضور دکتر میرزاده

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88201 سه شنبه 24 اسفند 1395 15:39 272

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 24 اسفند 1395 15:39
  • 272
تصویر جلسه هیئت رییسه و شورای عالی سما با حضور دکتر میرزاده